Friday, August 10, 2012

Som Det Kom Att BliAs it came to be -
that is, you and me,
from there and here
finally together
in our own sphere -
We do not care "why and how?"
only that it is
here and now
me and you
As it came to be.
Som det kom att bli -
det är, du och mig,
från 
här och där
slutligen tillsammans
i vår egen sfär -
Vi bryr inte "värfor och hur?"
bara att det är
här och nu
mig och du

Som det kom att bli.


Expat Poetry has been in Sweden for 8 months. They have been studying Swedish for 4 months. They are originally from USA, and thier native language is English. You can find their blog here.


Wednesday, August 08, 2012

Första Gången


Sorry, my Swedish is not so good.
I do not understand - unfortunately.

But I must try-
to talk, to listen, pay attention.
Swedish life that I want to embrace.
Without mess -
without stuttering.

Perhaps you can explain it to me?
For this language I have intrigue.

I want to learn!
I practice every day,
but it is forever.
Misunderstandings and mistakes.

We are new here -
from around the world.
It's wonderful
in beautiful Sweden,
where we want to be.

Finding new words, new pronunciations, new meanings -
new foods, new places, new friends.

"I come from the United States" -
Something I learned
to say on my first day here.

It is difficult, but I will learn, I swear.

In Sweden
I am learning again
how to talk
for the first time.
Förlåt, min svenska är inte så bra.
Jag förstår inte - tyvarr.

Men jag måste försöka-
att prata, att lyssna, uppmärksamma.
Svenskt liv som jag vill att anamma.
Utan stöka -
utan stamma.

Kanske du kan förklara for mig? 
För detta språk jag har intrig.

Jag vill att lära!
Jag träna varje dag,
men det är för evigt.
Missförstånd och misstag.

Vi är nya här -
från hela världen.
Det
är underbara
i vackert sverige,
där vi vill att vara.

Hittar nya ord, nya uttal, nya betydelser -
nya mat, nya plats, nya vänner.

"Jag kommer från USA" -
Något jag lärt mig 
att säga på min första dag här.
Det är svårt, men ska lära mig, jag svär.

I Sverige
jag lärar mig igen
hur att prata
för första gången.

Expat Poetry has been in Sweden for 8 months. They have been studying Swedish for 4 months. They are originally from USA, and thier native language is English. You can find their blog here.